top of page

Projektas: Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimų nariams

Projektą įgyvendina – Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) 

Projekto tikslai
•    Teikti kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimų nariams - psichologinę pagalbą individualiai ir grupėse. 
•    Didinti prievartos pasireiškimo  atpažinimo galimybes bei galimas rizikas.


Projekto uždaviniai 
•    Teikti vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) psichologinę pagalbą.
•    Pagalba padedant įveikti emocinius sunkumus, konfliktines situacijas teikiant konsultacijas smurto aukoms ir jų šeimų nariams.
•    Teikti psichoterapinę pagalbą, padedančių kurti konstruktyvius tarpasmeninius santykius, paremtus lyčių lygybe ir tarpusavio pagarba, formuoti konfliktų sprendimo įgūdžius.
•    Teikti emocinę pagalbą vaikams. Padėti jiems atskleisti savo jausmus, vidinius išgyvenimus.
•    Teikti vaikų, nukentėjusių nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojų) šeimos nariams psichosocialinę pagalbą (konsultavimą, informavimą, tarpininkavimą).
•    Parengti informacines priemones projekto veiklų įgyvendinimui viešinti, taip pat informaciją, skirtą paauglių ir jų atstovų pagal įstatymą didesniam prievartos ir jos rūšių atpažinimui, identifikavimui bei pagalbos galimybių Lietuvoje žinojimui. Parengiami 36 pranešimai, pasieksiantys projekto tikslinės grupės asmenis.

Projekto metinis biudžetas – 20 000 Eur


Projektą finansuoja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 

Picture2.png
bottom of page