top of page

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro institucinių gebėjimų stiprinimas

2023 m. balandžio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

 

Ko siekiame?

Projekto vykdymo metu siekiame stiprinti KSPPC institucinius gebėjimus, organizacijos darbuotojams bei savanoriams organizuojant komandos formavimo bei stiprinimo mokymus, kurių tikslas – sukurti geresnį vidinį organizacijos klimatą, kas ypač svarbu pasitenkinimui darbu, motyvacijos rodikliams ir kitiems vidinio klimato elementams, kurie sėkmingai kelia komandos produktyvumą teikti efektyvią, kokybišką, operatyvią pagalbą.

 

Taip pat, siekiant didinti pagalbos teikimo apimtis, bus renkamos naujos savanorių grupės, organizuojami mokymai, kad nauji savanoriai jaustųsi kompetentingi atliepti į šalies gyventojų emocinius poreikius.

 

Projekto tikslai - Stiprinti KSPPC institucinius gebėjimus:

  •  plėtojant savanoriškos veiklos vadybą KSPPC Pagalbos moterims linijoje regioniniu lygiu,

  • keliant organizacijos  specialistų bei savanorių kompetencijas bei didinat teikiamos pagalbos efektyvumą,

  • užtikrinant organizacijoje veikiančios PML veiklos kokybę bei sklandų KSPPC pagalbos organizavim

  • pasitelkiant viešinimo veiklas ir taip didinat teikiamos pagalbos žinomumą.

 

Bendras projekto metinis biudžetas: 19 370 Eur

 

 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

image.png
image.png
bottom of page