top of page

PREKYBA MOTERIMIS MIGRANTĖMIS, IŠNAUDOJAMOMIS PROSTITUCIJAI: PAGRINDINĖS PRIEŽASTYS, POVEIKIS AUKOMS


Beveik prieš 20 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) savo kovos su prekyba žmonėmis veiksmų plane padarė išvadą, kad "pagrindinės prekybos žmonėmis priežastys, pasireiškiančios tiek kilmės, tiek paskirties šalyse, tebėra nepakankamai šalinamos". Seksualinio išnaudojimo paklausa buvo įvardinta kaip viena iš tokių pagrindinių priežasčių kartu su plačiai paplitusia diskriminacija dėl lyties, smurtu prieš moteris, rasine ir ekonomine nelygybe, konfliktais bei karais ir kt. (OSCE, PC.DEC/557).


Europos Sąjungoje nuo 2009 m. tiek prekyba žmonėmis, tiek seksualinis moterų ir vaikų išnaudojimas aiškiai aptariami Lisabonos sutartyje, kuria išplečiama Sąjungos kompetencija derinant baudžiamąją teisę. Šiuo pagrindu 2011 m. Europos Sąjunga priėmė direktyvą dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja, kurioje aiškiai pripažįstama, kad prekyba moterimis išnaudojimo prostitucijai tikslais yra lyčių nusikaltimas, kokybiškai besiskiriantis nuo kitų prekybos žmonėmis formų savo pagrindinėmis priežastimis bei poveikiu aukoms, ir reikalaujantis sprendimų, pagrįstų visapusišku šio nusikaltimo kaip smurto prieš moteris formos supratimu. Direktyvoje taip pat pripažįstama, kad paklausos tenkinimas yra priemonė, kurios valstybės turi būti skatinamos imtis siekiant veiksmingai panaikinti prekybą žmonėmis.
COALESCE Politikos santrauka II
.
Atsisiųsti • 479KB

Comments


bottom of page