top of page

Leidinys: pagalba smurtą patyrusioms moterims


Įgyvendinant LMLO projektą "Stabdyk dabar!: pagalba nukentėjusiems nuo smurto lyties pagrindu" (daugiau informacijos įžanginėje leidinio dalyje) kartu su partneriais parengėme elektroninį leidinį "Pagalba moterims, patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje, bei moterims, turinčioms fizinę negalią ir patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje, prieinamumo situacijos analizė bei problemų identifikavimas".Leidinys sumaketuotas ir parengtas publikavimui įgyvendinant LMTĮA projektą "Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos institucinių gebėjimų stiprinimas".


LEIDINYS: Pagalba smurtą patirysioms moterims
.
Download • 6.02MB

bottom of page