top of page

PAGALBOS TEIKIMO, NUKENTĖJUSIOMS NUO SEKSUALINIO SMURTO, MODELIS

Smurto prieš moteris problema Lietuvoje pradėta kelti santykinai neseniai, tik atkūrus Nepriklausomybę. Pirmieji tyrimai buvo atlikti dar dvidešimto amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, tačiau visuomenė problemos mąstą įsisąmonino dar vėliau, ir tik 2011 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (toliau - ASAAĮ), nuo kurio prasidėjo sisteminė valstybinė pagalba smurto artimoje aplinkoje (toliau - SAA) aukoms. Ir tik paskutiniaisiais metais pradėta kalbėti apie smurto problemas specifinėse grupėse, pavyzdžiui, patyrusių seksualinę prievartą artimoje aplinkoje. Taip pat pastebėta, kad tiek tyrimuose, tiek kovos su smurtu praktikoje dominuoja viena smurto rūšis – fizinis smurtas, o seksualinis smurtas dažnai neatpažįstamas, neidentifikuojamas arba nutylimas, tame tarpe ir negalią turinčių asmenų atžvilgiu.


Pristatome leidinį: "MOTERIMS, PATIRIANČIOMS / PATYRUSIOMS SEKSUALINĘ PRIEVARTĄ ARTIMOJE APLINKOJE, PAGALBOS TEIKIMO MODELIS"

Leidinį atsisiųsti galima žemiau

Modelis_SKPC pagalba Seksualine prievarta patyrusioms moterims
.pdf
Atsisiųsti PDF • 2.73MB

Modelis parengtas remiantis The Vasa tool Box (B. Söderström (ed.) ir kt.), Norvegija) metodine medžiaga, skirta vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą bei kitais šaltiniais, skirtais seksualinės prievartos traumos reiškiniui nagrinėti ir jo pasekmėms gydyti.

Comments


bottom of page