top of page

#SafeJustice: Kampanija skirta nusikaltimų aukų apsaugai stiprinti

Paramos aukoms Europoje organizacija "Victim Support Europe" pradėjo naują socialinių tinklų kampaniją "Saugus teisingumas nusikaltimų aukoms", kuria valstybės narės, ES institucijos, pilietinė visuomenė ir aukų teisių aktyvistai skatina stiprinti ir gerinti aukų padėtį visuomenėje.


1990 m. Stokholme (Švedija) organizacija "Victim Support Europe" vasario 22-ąją paskelbė Europos nusikaltimų aukų diena. Ši diena sutelkia dėmesį į tuos, kurie nukentėjo nuo nusikaltimų. Kasmet nuo nusikastamos veikos: prievartos, smurto, išnaudojimo, pasikėsinimo į gyvybę ar sveikatą ir kitų nusikaltimų labiausiai nukenčia pažeidžiamiausios visuomenės grupės: vaikai, vyresnio amžiaus asmenys, moterys.Europos nusikaltimų aukų dienai skirta aktyvizmo savaitė - tai kasmetinė Victim Support Europe kampanija, kuri prasideda vasario 20 d. ir tęsiasi iki kovo 1 d. Ją kaip organizavimo strategiją naudoja asmenys ir organizacijos visoje Europoje, siekdami kovoti už pažangą, remti Europos ir nacionalinių įstatymų tobulinimą ir, svarbiausia, užtikrinti, kad šie įstatymai iš tiesų padėtų visoms nusikaltimų aukoms, nesvarbu, koks būtų nusikaltimas ir auka.


Atsižvelgdami į tai, kad Europos Komisija paskelbė apie galimą pasiūlymą iki 2023 m. kovo mėn. persvarstyti Aukų teisių direktyvą, manome, kad labai svarbu pasinaudoti šiuo impulsu ir "pereiti prie reikalo" bei pateikti esamų problemų sprendimus. Ši peržiūra iš tiesų yra labai svarbi, nes ji gali sustiprinti esamas teises, nustatyti aiškesnius įpareigojimus valstybėms narėms ir naujas aukų teises. Iš esmės mūsų atsakas į tai turėtų apimti fizinės ir psichinės sveikatos priemones, baudžiamąsias sankcijas, ekonominę sanglaudą ir saugų teisingumą - visi šie elementai sujungti mūsų naujuose politikos ir diskusijų dokumentuose.


Todėl skatiname Europos Komisijos įsipareigojimą atnaujinti ES teisės aktus dėl aukų ir laukiame, kol ji paskelbs naują aukų teisių direktyvą.


 

Kampaniją #safejustice vykdo Victim Support Europe tinklas kartu su narėmis ES NVO, aukų teisių gynėjais ir aktyvistais iš visos ES, kurie dalijasi savo balsais ir istorijomis. Daugiau apie kampaniją čia

Comments


bottom of page