top of page

Kas yra prekyba žmonėmis?

Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) 2000 metų protokole prekybą žmonėmis apibrėžė, kaip asmenų verbavimą, pervežimą, perdavimą, slėpimą ar priėmimą naudojant gąsdinimus, jėgą ar kitas prievartos formas, apgaulę, sukčiavimą, piktnaudžiavimą valdžia ar pasinaudojant kito asmens pažeidžiamumu arba duodant ar gaunant mokestį ar kitokią naudą siekiant gauti sutikimą asmens, kurio įtakoje yra kitas asmuo, pastarojo išnaudojimo tikslais. Išnaudojimas apima prostituciją ar kitokį seksualinį išnaudojimą, prievartinį darbą, paslaugas, vergiją ar į vergiją panašią veiklą arba organų pašalinimą.

Prekyba žmonėmis laikoma:

  • Seksualinis išnaudojimas

  • Išnaudojimas darbui

  • Prekyba organais

  • Moters išnaudojimas surogacijai

  • Vaikų išnaudojimas darbui

  • Vaikų pornografija

  • Vaikų išnaudojimas karo tikslams

  • Narkotikų prekyba

bottom of page