top of page

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

Projekto terminas: 2022 m. sausio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

Projektą įgyvendina: Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis

Projekto partneriai: VšĮ „Ramintoja“, Tradicinė religinė bendruomenė Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“,  VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“, nevyriausybinė organizacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“, Asociacija „Vyrų krizių centras“.

 

Ko siekiame?

Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, tobulinti kompleksinį psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms ir nukentėjusiems bei galėjusiems jomis tapti, modelį, kurti bei įgyvendinti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą įvairių prekybos žmonėmis formomis bei kitoms aukoms.

 

Projekto tikslas bus pasiektas:

  • Teikiant kompleksinę socialinę pagalbą tikslinės grupės asmenims;

  • Taikant į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir paslaugų teikimo metodikas bei praktikas;

  • Vykdant prevenciją ir visuomenės švietimą, kuriant ir diegiant inovatyvius pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms metodus ir prevencijos praktikas;

  • Šalies mastu koordinuojant ekonomišką, efektyvų ir veiksmingą paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims;

  • Didinant projekto partnerių paslaugų teikimo kompetencijas, keliant projekte dalyvaujančių darbuotojų kvalifikaciją perimant gerąją užsienio patirtį ir keičiantis žiniomis bei paslaugų teikimo praktikomis.

 

Projekto metinis biudžetas: 300 000 Eur.

 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Final_NAPPZ_logo_atnaujinimas_horizontalus.png
bottom of page