top of page

Projektas: Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

2023 m. sausio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d. 

Projektą įgyvendina – Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ) nariais bei partneriais

Projekto partneriai – VšĮ „Ramintoja“, Tradicinė religinė bendruomenė Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ (VA Caritas), VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“ (KOPŽI), asociacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“ (DŽŠPC), Asociacija „Vyrų krizių centras“ (VKC), asociacija „Alytaus moterų krizių centras“ (AMKC), visuomeninė organizacija „Moterų veiklos inovacijų centras“ (MVIC).

Ko siekiame?
Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, tobulinti kompleksinės psichosocialinės ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms (potencialioms) modelį, kurti bei įgyvendinti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą įvairių prekybos žmonėmis formomis bei kitoms aukoms.

Projekto tikslai:
•    Teikti kompleksinę psichologinę pagalbą nukentėjusiems ar potencialioms prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais aukoms asmenims bei prevencinė veikla.
•    Taikyti į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir pagalbą.
•    Vykdyti prevenciją ir visuomenės švietimą.

Bendras projekto metinis biudžetas – 300 000 Eur
KSPPC metinis biudžetas – 40 127 Eur


Projektą finansuoja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 

Picture1.png
Picture2.png
bottom of page