top of page

Projektas: Visapusiška pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis nusikaltimų, ir tikslinės prevencijos veiklos

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ) nariais bei partneriais 

 

Projekto partneriai: Asociacija „Alytaus moterų krizių centras“ (AMKC), Asociacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“ (DŽŠPC), VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“ (KOPŽI), Visuomeninė organizacija „Moterų veiklos inovacijų centras“ (MVIC), Asociacija „Vyrų krizių centras“ (VKC), VšĮ „Ramintoja“. 

 

Ko siekiame? 

Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, tobulinti kompleksinės psichosocialinės ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms (potencialioms) modelį, kurti bei įgyvendinti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą įvairių prekybos žmonėmis formomis bei kitoms aukoms. 

 

Projekto tikslai: 

  • Teikti kompleksinę psichologinę pagalbą nukentėjusiems ar potencialioms prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais aukoms asmenims bei prevencinė veikla. 

  • Taikyti į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir pagalbą. 

  • Vykdyti prevenciją ir visuomenės švietimą. 

 

Bendras projekto metinis biudžetas: 300 000 Eur 

 

KSPPC metinis biudžetas: 43 164 Eur 

 

 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Picture1.png
Untitled design (3).png
Picture2.png
bottom of page