Žemaitijos bendruomenės stiprinimas vykdant smurto lyties pagrindu prevenciją

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras pradeda įgyvendinti projektą „Žemaitijos bendruomenės stiprinimas vykdant smurto lyties pagrindu prevenciją“. 
 

Projekto tikslas: Edukuoti vaikus, jaunuolius, suaugusius lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų tarpusavio santykiuose atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus, ypač bendraujant su kitos lyties atstovais, ir kitais su smurto artimoje aplinkoje prevencija susijusiais klausimais organizuojant mokymus, renginius, nukreiptus prieš smurtą ir smurto mažinimą Žemaitijos regione

Projekto uždaviniai: ​

 • Gebėjimų tarpusavio santykiuose atpažinti galios ir kontrolės mechanizmų ugdymas

 • Gebėjimų tarpusavio santykiuose atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus ugdymas

 • Konfliktų sprendimo įgūdžių formavimas

 • Stiprinti visuomenės narių suvokimą apie smurto artimoje aplinkoje reiškinį. Supažindinti su pagalbos galimybėmis.

 • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei didinti profesinę specialistų, dirbančių smurto srityje, kompetenciją.

 • Organizuoti tarptautinę akciją 16 d. prieš smurtą prieš moteris regioniniu lygmeniu.

Vykdydami šį projektą organizuosime mokymus įvairioms visuomenės grupėms (vaikams ir suaugusiems asmenims), sieksime didinti visuomenės palaikymą pažeidžiamoms grupėms, kurios patiria smurtą, diskriminaciją ar neapykantos nusikaltimus.
 
Projekto veiklos bus įgyvendinamos regioniniu mastu, ypač savivaldybėse, kuriose veikia pareiškėjas  – Klaipėdos mieste, Palangoje ir Neringoje teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje bei kitose Žemaitijos regiono savivaldybėse (viso 10 savivaldybių) teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas regionuose ir mažesniuose miesteliuose gyvenančiai visuomenės daliai pasiekti bei jaunimo auditorijai, naudojant tam skirtus auditorijos filtravimo įrankius soc. tinkluose, rengiant renginius, skirtus regionuose gyvenančiai bendruomenei

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 

 • Organizuoti mokymai / diskusijos moksleiviams, siekiant didinti moksleivių sąmoningumą apie lyčių lygybę, ugdyti gebėjimus atpažinti smurtinį elgesį ir tinkamai į jį reaguoti - 10 savivaldybių, 4 partneriai, ne mažiau kaip 10 mokymų, pasiekta apie 150-200 vaikų ir jaunimo.

 • Organizuoti mokymai / diskusijos suaugusiems asmenims, siekiant didinti jų sąmoningumą apie lyčių lygybę, ugdyti gebėjimus atpažinti smurtinį elgesį ir tinkamai į jį reaguoti - 10 savivaldybių, 4 partneriai, ne mažiau kaip 10 mokymų, apie 120 -150 suaugę asmenys.

 • Suorganizuota terapinė grupė moterims, patyrusioms smurtą, skirta konfliktų sprendimo įgūdžių formavimui - viso 40 grupinių užsiėmimų, 12-15 dalyvių.

 • Suorganizuota paveikslų parodą viešose miestų erdvėse. Kiekviename mieste surengsime 2 valandų atidarymo renginį su tų miestų policija, kt. socialinėmis įstaigomis - Paveikslų paroda 3 miestuose, pamatys apie 3 tūkst. žmonių.

 • Suorganizuoti 4 regioniniai tarpžinybiniai susitikimai, įtraukiant visų smurto srityje dirbančių organizacijų, įstaigų atsakingus atstovus - 3 savivaldybės, 6 partneriai ir daugiau, 4 tarpžinybiniai susitikimai, 1 x ketvirtį, viso dalyvių apie 70 asmenų.

 • Suorganizuota 16 dienų prieš smurtą prieš moteris tarptautinės akcijos metu (2022.11.25-12.10)  - 1 kampanija socialiniuose tinkluose (pamatys 20 tūkst. žm.).

 • Suorganizuotas  viešas renginys kartu su projekto partneriais dalyvaujant pasirinktų savivaldybių atstovams -  planuojama renginio data 2022-12-01.

Projekto trukmė: 2022 m. sausis – gruodis.

Kontaktinis asmuo: KSPPC vadovė Dalia Puidokienė  

tel. +370 607 81688 , el.paštas: dalia.puidokiene@ksppc.lt

Projektą finansuoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektui skirtas biudžetas: 30 000 Eurų.

KSPPC_edited.png
logo minist.png