top of page

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektas

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) nuo 2021, Gegužės 1 įgyvendina socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektą kartu bendradarbiaudami su Klaipėdos užimtumo tarnyba, Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba 

Projektą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas:

  • Padėti socialinę atskirtį patiriantiems suaugusiems asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, turintiems įvairių priklausomybių psichotropinėms medžiagoms, patiriantiems socialinę riziką, tame tarpe ir esant smurtui artimoje aplinkoje, integruotis i darbo rinką.

Projekto uždaviniai:

  • Teikti individualias konsultacijas Klaipėdos miesto gyventojams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, turintiems priklausomybių ivairioms psichotropinėms medžiagoms bei patirintiems socialinę riziką (tame tarpe ir esant smurtui artimoje aplinkoje), iki 10 konsultacijų vienam asmeniui.

  • Teikti psichosocialinę pagalbą Klaipėdos miesto gyventojams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, turintiems priklausomybių ivairioms psichotropinėms medžiagoms bei patiriantiems socialinę riziką (tame tarpe ir esant smurtui artimoje aplinkoje), iki 10 konsultacijų vienam asmeniui.

  • Teikti konsultacijas (iki 5 papildomų konsultacijų) įsidarbinusiems asmenims, kurie patyrė socialinę atskirtį dėl integracijos į darbo rinką.

  • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su projekto partneriais ar kitomis įstaigomis/ organizacijomis, teikiančiomis pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Projekto tikslinės grupės:

  • Socialinę atskirtį patiriantys asmenys

  • Nukentėję nuo prekybos žmonėmis

  • Turintys priklausomybių psichotropinėms medžiagoms

  • Asmenys, esantys socialinėję rizikoje

Kontaktinis asmuo: Projekto vadovė Eglė Puidokaitė, 

el.paštas: egle.puidokaite@moteriai.lt
 


 

bottom of page