Mūsų vykdomi projektai

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras įgyvendina vietinius ir tarptautinius projektus žmogaus teisių, pagalbos moterims, smurto prevencijos bei kovos su prekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu srityse.

3_20210106_150706_0002.png

 PROJEKTAS 

"TU GALI"

Skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą Pagalbos moterims linijos savanoriškoje veikloje, stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti kokybišką bei labiau prieinamą emocinę paramą.

ŽMOGUS ŽMOGUI ŽMOGUS (1).png

 PROJEKTAS 

"ŽMOGUS ŽMOGUI ŽMOGUS"

Skirtas gerinti nukentėjusiųjų nuo smurto lyties pagrindu apsaugą, reglamentuoti tos pačios lyties porų santykius bei didinti visuomenės supratimą ir atsaką į neapykantos nusikaltimus, pasitelkiant tarptautinių žmogaus teisių (ŽT) stebėseną, advokaciją ir visuomenės informavimą

#StabdykDabar!.png

 PROJEKTAS 

"STABDYK DABAR!"

#StabdykDabar! vienija Lietuvos moterų lobistinės organizacijos ir 4 aktyvių moterų organizacijų pajėgas ir resursus siekiant didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) specialistus teikti pagalbą moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.  

Untitled design (40).png

 TARPTAUTINIS PROJEKTAS 

"KARTU UŽ
EUROPĄ BE PROSTITUCIJOS"

Tarptautinis Brussell's Call projektas -  kampanija jungiantis įvairių šalių organizacijas priklausančias Europos Moterų Lobistinei organizacijai (org. EWL) ir skirtas kurti kampaniją kovojančią su seksualiniu išnaudojimu, kuri pasiektų šių šalių visuomenes bei politikus bei padėtų keisti požiūrį ir įstatymus seksualinio išnaudojimo problemoje.

Untitled design (39).png

 TARPTAUTINIS PROJEKTAS 

"COALESCE"

Tarptautinis projektas jungiantis įvairias šalis, skirtas integruoti moterų  migrančių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis dėl seksualinio išnaudojimo ir prievartos, įgalinimą teisinei, psichosocialinei ir ekonominei pagalbai.

Untitled design (41).png

 PROJEKTAS "Pagalba vyrams - nelik vienas!"

Pagalba vyrams - nelik vienas! projektas prasidėjęs dar 2020 metų rudenį kviečia atkreipti dėmesį į vyrų emocinę sveikatą bei suteikti galimybę vyrams gauti nemokamą telefoninę pagalbą išgyvenantiems įvairius sunkumus. 

Skaityti daugiau
Work from Home.png

PROJEKTAS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

Projektas skirtas padėti socialinę atskirtį patiriantiems suaugusiems asmenims,
nukentejusiems nuo prekybos žmonėmis, priklausomiems nuo
ivairių psichotropinių medžiagų, patiriantiems socialinę riziką,
tame tarpe ir esant smurtui artimoje aplinkoje, integruotis i darbo
rinka.

Untitled design (5)_edited.jpg

PROJEKTAS MOTERYS IR VAIKAI SAUGŪS JŲ MIESTE

Šiuo projektu siekiama sumažinti smurtą artimojoje aplinkoje analizuojant, pristatant bei tobulinant paramos ir konsultavimo paslaugas moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. 

Untitled design (46).png

PROJEKTAS PAGALBA NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Projektas skirtas suteikti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos.