top of page

Mūsų vykdomi projektai

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus žmogaus teisių, pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais, seksualinės prievartos bei nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims ir smurto prevencijos srityse.

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto
ar netiesioginio smurto
artimoje aplinkoje (liudytojams)
ir jų šeimų nariams

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

"Stabdyk Dabar!"


 

2021 m. sausio 1d. -  2023 m. gruodžio 31 d.

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims


 

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Emocinė parama telefonu ir laiškais Pagalbos moterims linija

 

 2023 m. sausio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

"Žmogus žmogui žmogus" 

2020 m. spalio 1 d. - 2023 m. kovo 31 d.

Pasibaigę projektai

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto
ar netiesioginio smurto
artimoje aplinkoje (liudytojams)
ir jų šeimų nariams

2022 m. rugsėjo 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Tarptautinis projektas COALESCE 

2020 m. gruodžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Psichologinės gerovės paslaugos Klaipėdos miesto gyventojams ir
atvykusiems dėl karo Ukrainoje


 

2022 m. balandžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

 Tarptautinis projektas "Moterys ir vaikai saugūs jų mieste"


 

Nenurodyta

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims


 

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Žemaitijos bendruomenės stiprinimas vykdant smurto lyties pagrindu prevenciją

 

2022 m. balandžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Psichosocialinės pagalbos, nukreiptos į socialinę riziką
patiriančių asmenų ir jų šeimos narių gerovės stiprinimą.

 

2020 m. balandžio 1 d. - 2022 n. gruodžio 31 d.

"Tu gali" 

2020 m. lapkričio 13 d. - 2022 m. gegužės 12 d.

Emocinė parama telefonu ir laiškais Pagalbos moterims linija

 

 2022 m. sausio 1 d.-2022 m. gruodžio 31 d.

Pagalba vyrams - nelik vienas! 

2022 m. sausio 1 d. - 2022m. gruodžio 31 d.

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką


 

2022 m. gegužės 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

 Tarptautinis projektas "Kartu už Europą be prostitucijos"


 

2021 m. sausio 1 d. - 2021 m. birželio 31 d.

bottom of page