top of page

Mūsų vykdomi projektai

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus žmogaus teisių, pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais, seksualinės prievartos bei nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims ir smurto prevencijos srityse.

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto
ar netiesioginio smurto
artimoje aplinkoje (liudytojams)
ir jų šeimų nariams

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

"Stabdyk Dabar!"


 

2021 m. sausio 1d. -  2023 m. gruodžio 31 d.

Klaipėdos miesto jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas

2023 m. vasario 22 d.- 2023 m. gruodžio 31 d.

Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo

2023 m.

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2023 m. liepos 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims


 

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas, jos narių ir savanorių kompetencijų didinimas bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas

2023 - 2024 m.

Seksualinis smurtas nuo metodinio palaikymo iki prevencijos organizavimo

2023 m. liepos 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d. 

Bendrųjų ir specialistų pagalbos paslaugų smurto lyties pagrindu aukoms koordinavimas ir derinimas

2023 m. balandžio 3 d.- 2026 m. balandžio 2 d.

Emocinė parama telefonu ir laiškais Pagalbos moterims linija

 

 2023 m. sausio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

"Žmogus žmogui žmogus" 

2020 m. spalio 1 d. - 2023 m. kovo 31 d.

Sveikas žmogus – stipri visuomenė: psichologinės gerovės paslaugos suaugusiems Klaipėdos miesto gyventojams ir atvykusiems dėl karo iš Ukrainos

2023 m. gegužės 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro institucinių gebėjimų stiprinimas

2023 m. balandžio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

Pasibaigę projektai

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. birželio 30 d.

Emocinė parama telefonu ir laiškais Pagalbos moterims linija

 

 2022 m. sausio 1 d.-2022 m. gruodžio 31 d.

Pagalba vyrams - nelik vienas! 

2022 m. sausio 1 d. - 2022m. gruodžio 31 d.

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką


 

2022 m. gegužės 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

 Tarptautinis projektas "Kartu už Europą be prostitucijos"


 

2021 m. sausio 1 d. - 2021 m. birželio 31 d.

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto
ar netiesioginio smurto
artimoje aplinkoje (liudytojams)
ir jų šeimų nariams

2022 m. rugsėjo 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Tarptautinis projektas COALESCE 

2020 m. gruodžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Psichologinės gerovės paslaugos Klaipėdos miesto gyventojams ir
atvykusiems dėl karo Ukrainoje


 

2022 m. balandžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

 Tarptautinis projektas "Moterys ir vaikai saugūs jų mieste"


 

Nenurodyta

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims


 

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Žemaitijos bendruomenės stiprinimas vykdant smurto lyties pagrindu prevenciją

 

2022 m. balandžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Psichosocialinės pagalbos, nukreiptos į socialinę riziką
patiriančių asmenų ir jų šeimos narių gerovės stiprinimą.

 

2020 m. balandžio 1 d. - 2022 n. gruodžio 31 d.

"Tu gali" 

2020 m. lapkričio 13 d. - 2022 m. gegužės 12 d.

bottom of page