top of page

Mūsų vykdomi projektai

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras įgyvendina vietinius ir tarptautinius projektus žmogaus teisių, pagalbos moterims, smurto prevencijos bei kovos su prekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu srityse.

prp.png

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

Nuo 2022-01-01 iki 2023-12-31

"Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis" projektas, skirtas teikti kompleksinę psichologinę pagalbą nukentėjusiems ar potencialiems prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais asmenims bei įgyvendinti prevencinei veiklai.

soc riz.png

Psichosocialinės pagalbos, nukreiptos į socialinę riziką
patiriančių asmenų ir jų šeimos narių gerovės stiprinimą.

Nuo 2020-04-01 iki 2022-12-31

Projektu siekiama teikti ir organizuoti nemokamą psichosocialinę pagalbą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams, nukentejusiems nuo prekybos žmonėmis, smurto ar kitų nusikaltimų.

Skaityti daugiau
sav ger.png

Psichologinės gerovės paslaugos Klaipėdos miesto gyventojams ir
atvykusiems dėl karo Ukrainoje

Nuo 2022-04-01 iki 2022-12-31

Projektu siekiama teikti ir organizuoti nemokamas psichologinės gerovės paslaugas Klaipėdos m. gyventojams ir atvykusiems dėl karo iš Ukrainos įksiatant vaikus, suaugusius asmenims ir jų šeimos narius, nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis, smurto ar kitų nusikaltimų.

Skaityti daugiau
Work from Home.png

PROJEKTAS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

Nuo 2022-05-01 iki 2022-12-31

Projektas skirtas padėti socialinę atskirtį patiriantiems suaugusiems asmenims, nukentejusiems nuo prekybos žmonėmis, priklausomiems nuo įvairių psichotropinių medžiagų, patiriantiems socialinę riziką, tame tarpe ir esant smurtui artimoje aplinkoje, integruotis i darbo rinką.

zem.png

Žemaitijos bendruomenės stiprinimas vykdant smurto lyties pagrindu prevenciją

Nuo 2022-04-01 iki 2022-12-31

Projektas skirtas edukuoti vaikus, jaunuolius, suaugusius lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų tarpusavio santykiuose atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus, ypač bendraujant su kitos lyties atstovais, ir kitais su smurto artimoje aplinkoje prevencija susijusiais klausimais organizuojant mokymus, renginius, nukreiptus prieš smurtą ir smurto mažinimą Žemaitijos regione.

Untitled design (46).png

PROJEKTAS PAGALBA NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31

Projektas skirtas suteikti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos.

skpc.png

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31

SKPC projektas, skirtas teikti nemokamą kompleksinę pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.

Skaityti daugiau
Untitled design (39).png

 TARPTAUTINIS PROJEKTAS 

"COALESCE"

Nuo 2020-12-01 iki 2022-12-31

Tarptautinis projektas jungiantis įvairias šalis, skirtas integruoti moterų  migrančių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis dėl seksualinio išnaudojimo ir prievartos, įgalinimą teisinei, psichosocialinei ir ekonominei pagalbai.

Untitled design (41).png

 PROJEKTAS "Pagalba vyrams - nelik vienas!"

Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31

Pagalba vyrams - nelik vienas! projektas prasidėjęs dar 2020 metų rudenį kviečia atkreipti dėmesį į vyrų emocinę sveikatą bei suteikti galimybę vyrams gauti nemokamą telefoninę pagalbą išgyvenantiems įvairius sunkumus. 

Skaityti daugiau
ŽMOGUS ŽMOGUI ŽMOGUS (1).png

 PROJEKTAS 

"ŽMOGUS ŽMOGUI ŽMOGUS"

Nuo 2020-10-01 iki 2023-03-31

Skirtas gerinti nukentėjusiųjų nuo smurto lyties pagrindu apsaugą, reglamentuoti tos pačios lyties porų santykius bei didinti visuomenės supratimą ir atsaką į neapykantos nusikaltimus, pasitelkiant tarptautinių žmogaus teisių (ŽT) stebėseną, advokaciją ir visuomenės informavimą

#StabdykDabar!.png

 PROJEKTAS 

"STABDYK DABAR!"

Nuo 2021-01-01 iki 2023-12-31 #StabdykDabar! vienija Lietuvos moterų lobistinės organizacijos ir 4 aktyvių moterų organizacijų pajėgas ir resursus siekiant didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) specialistus teikti pagalbą moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.  

Pasibaigę projektai

Untitled design (40).png

 TARPTAUTINIS PROJEKTAS "KARTU UŽEUROPĄ BE PROSTITUCIJOS"

Tarptautinis Brussell's Call projektas -  kampanija jungiantis įvairių šalių organizacijas priklausančias Europos Moterų Lobistinei organizacijai (org. EWL) ir skirtas kurti kampaniją kovojančią su seksualiniu išnaudojimu, kuri pasiektų šių šalių visuomenes bei politikus bei padėtų keisti požiūrį ir įstatymus seksualinio išnaudojimo problemoje.

Untitled design (5)_edited.jpg

PROJEKTAS MOTERYS IR VAIKAI SAUGŪS JŲ MIESTE

Šiuo projektu siekiama sumažinti smurtą artimojoje aplinkoje analizuojant, pristatant bei tobulinant paramos ir konsultavimo paslaugas moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. 

3_20210106_150706_0002.png

 PROJEKTAS "TU GALI"

Nuo 2020-11-13 iki 2022-05-12

Skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą Pagalbos moterims linijos savanoriškoje veikloje, stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti kokybišką bei labiau prieinamą emocinę paramą.

bottom of page