top of page

Specializuota kompleksinė pagalba
smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems
ir patiriantiems asmenims

2024 m. sausio 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d.

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su pagrindiniu partneriu - Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru (KMIMC) bei partneriais

 

Projekto partneriai: Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos (LMTĮA) nariai

 

Ko siekiame?

Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms:

  • Koordinuoto SKPC pagalbos teikimo proceso;

  • Padidėjusio SKPC pagalbos žinomumo ir prieinamumo;

  • Kokybiškos, teikiamos pagal vienodus standartus SKPC pagalbos;

  • Patobulintos SKPC darbuotojų kompetencijos;

  • Sustiprinto SKPC tarpinstitucinio bendradarbiavimo;

  • Aktyvios konsultacinės ir patariamosios veiklos.

 

Projekto tikslas:

  • Užtikrinti koordinuotą, vienodai prieinamą ir kokybišką, teikiamą pagal vienodus standartus akredituotą specializuotą kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims Klaipėdos apskrityje, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme  ir Specializuotos kompleksinės pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimo bei ekspertinio vertinimo dėl sprendimo skirti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį ar jo neskirti tvarkos apraše.

  • Specializuota, kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nuketėjusiems asmenims teikiama šioje veiklos teritorijoje: Klaipėdos m., Palangos m., Neringos m. savivaldybės.

 

KSPPC biudžetas: 184 820,49 Eur

 

 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Picture3.png
Picture2.png
bottom of page