top of page

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras yra nuo 2003 metų veikianti ne pelno siekianti viešoji įstaiga, teikianti kompleksinę pagalbą visuomenės nariams

 • VIZIJA: Visuomenė be prievartos.

 • MISIJA: Teikti kokybišką ir į žmogų orientuotą kompleksinę pagalbą, kuri mažintų socialinę atskirtį ir įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais. 

 • VERTYBĖS: Pagarba, lygybė, atsakomybė.

 • TIKSLAI:  
  1. Teikti kvalifikuotą pagalbą žmonėms, kenčiantiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis bei susidūrusiems su kitais psichologiniais sunkumais.
  2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais bei partnerystės grupėmis vietiniais, regioniniais, nacionaliniais bei tarptautiniais lygmenimis.
  3. Skatinti ir plėtoti savanorišką veiklą, pabrėžiant jos svarbą ir naudą žmonėms.

Steigėjai

Valdybos nariai

 • Pirmininkas Prof. Dr. Arūnas Acus

 • Prof. Dr. Elvyra Acienė

 • Dr. Dalia Puidokienė

 • Gina Levickienė

 • Jūratė Mažonaitė - Pocienė

bottom of page