top of page

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

3_20210102_220829_0002.png

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą ( 2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1425), veikia kaip Specializuotos kompleksinės pagalbos centras ir aptarnauja Klaipėdos miesto, Palangos ir Neringos gyventojus, kurie susiduria su smurtu artimoje aplinkoje. 
 
Kaip nurodyta LR Apsaugos nuo smurto įstatyme, Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC) - tai viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

SKPC teikiama pagalba:

  • Psichologinė pagalba, įveikiant kritinę smurto artimoje aplinkoje situaciją.

  • Konsultacijos dėl smurto sukeltų socialinių ir psichologinių padarinių.

  • Pagalba pasiunčiant pas kvalifikuotus teisininkus savanorius pirminės teisinės pagalbos.

  • Tarpininkavimas kreipiantis į valstybines institucijas bei kitas organizacijas.

Pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenims vykdoma šiais būdais:

I. Mūsų Centro darbuotojai iš policijos gauna pranešimus apie nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius asmenis, su kuriais susisiekia siūlydami jiems nemokamas psichologo, socialinio darbuotojo ar teisininko paslaugas.

II. Nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėję asmenys patys kreipiasi į mūsų Centro darbuotojus dėl teikiamų paslaugų.

Kiekvienas besikreipiantis asmuo gali tikėtis: 

  • Teikiamų paslaugų teikimo tvarkos išaiškinimo.

  • Nemokamų gyvų konsultacijų su pasirinktu specialistu.

Mūsų teikiamos konsultacijos yra konfidencialios, tai reiškia, kad informacija, gauta konsultacijų metu, negali būti atskleista ar perduota tretiesiems asmenims jokiu pavidalu (raštu ar žodžiu). 

bottom of page