top of page

VAIKO APSAUGOS POLITIKA

Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (toliau – Centras) vertina vaikus ir jaunuolius kaip svarbią organizacijos asmenų, kuriems teikiama pagalba centre, dalį ir nori, kad jie augtų, bręstų ir/ar patirtų iššūkius sveikoje ir saugioje aplinkoje.

 

Centro darbuotojo, atsakingo už vaikų ir jaunuolių apsaugą, vardas ir pavardė nurodyti Centro direktorės patvirtintame įsakyme, datuotame 2021-12-31, o už šios vaikų apsaugos politikos saugojimą atsakinga Centro direktorė.

 

Tikslas

Centro programų, kurios taip pat apima vaikus ir jaunuolius, tikslas - pasiūlyti vaikams ir jaunuoliams saugią ir draugišką aplinką, kurioje jie galėtų augti ir mokytis, nesvarbu, ar tai būtų Centro veikla, ar kitų nepriklausomų grupių, organizacijų, bendradarbiaujančių su Centru, veikla.

 

Uždaviniai

- Teikti vaikams ir jaunuoliams veiklą, kuri padėtų jiems tobulėti nuo vaikystės iki suaugusiųjų amžiaus, ir teikti jiems paramą.

- Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams išreikšti save.

- Padėti vaikams ir jaunuoliams integruotis į bendruomenę.

- Padėti vaikams ir jaunuoliams įvertinti savo kultūrų įvairovę.

bottom of page