top of page

Etikos politikos

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro veiksmai grindžiami aiškiais etikos standartais. Žemiau pateikiame KSPPC Etikos nuostatus, Saugios darbo vietos politiką, Antidiskriminacijos politiką ir Korupcijos politiką.

Norint pranešti apie bet kokią korupcinę praktiką, diskriminaciją, nesaugų darbą ar įtarimus dėl bet kurios iš šių veikų, reikia užpildyti pranešimo formą ir atsiųsti ją elektroniniu paštu Etikos komitetui : etikoskomitetas@ksppc.lt

bottom of page