top of page

Sveikas žmogus – stipri visuomenė : psichologinės gerovės paslaugos suaugusiems Klaipėdos miesto gyventojams ir atvykusiems dėl karo iš Ukrainos

2023 m. gegužės 1 d.- 2023 m. gruodžio 31 d. 

 

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

 

Ko siekiame projektu?

• Organizuoti ir teikti nemokamas psichosocialines paslaugas, skirtas Klaipėdos m. gyventojams ir atvykusiems dėl karo iš Ukrainos. Suaugusiems asmenims, susidūrusiems su psichologiniais sunkumais bus teikiamos psichosocialinės konsultacijos, apimančios – konsultavimą, informavimą, tarpininkavimą bei sielovados konsultacijas. 

• Teikti individualias psichologines konsultacijas, kurios pagerins tiek Klaipėdos m. gyventojų, tiek atvykusių dėl karo Ukrainoje asmenų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, psichinę sveikatą, emocinę gerovę, sumažins galimybę priklausomybėms, padidinsgebėjimą rasti vidinių resursų sprendžiant socialinius ir asmeninius klausimus.

• Vesti vyresnių klasių moksleiviams edukacinius užsiėmimus, orientuotus į emocinioraštingumo ugdymą ir pagalbą kitaip pažiūrėti į emocinius iššūkius – atpažinti emocijas, ypač neigiamas, gebėti jas verbalizuoti, atpažinti emocinės krizės bruožus bei įgauti įrankius gebėti sau padėti ar žinoti kur kreiptis pagalbos. 

• Pasitelkiant įvairias informacijos sklaidos priemones, viešinti projekto veiklas, informuojant apie teikiamą pagalbą tikslines žmonių grupes.

 

Projekto tikslai:

• Suteikti psichosocialines paslaugas – konsultavimą, informavimą, tarpininkavimą bei sielovados konsultacijas suaugusiems Klaipėdos m. gyventojams ir atvykusiems dėl karo iš Ukrainos.

• Suorganizuoti mokymus moksleiviams švietimo įstaigose, siekiant ugdyti paauglių emocinį raštingumą.

 

Projekto biudžetas: 18 000 Eur

 

 

Projektą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimas (dalinis finansavimas)

klaipedos savivaldybe logo_edited.png
bottom of page