top of page

Projektas "Žmogus žmogui žmogus: didesnė parama žmogaus teisėms ir vienas kitam kovoje už lygybę"

Asociacija "Lietuvos žmogaus teisių centras" (LŽTC) kartu su partneriais "Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras" (KSPPC) ir "Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras " (LSTC) nuo 2020 rugsėjo 15 d. įgyvendina projektą "Žmogus žmogui žmogus" (Nr. K1- O3-IP-D-150) 

Smurtas lyties pagrindu išlieka viena opiausių Žmogaus Teisių problemų, šalis toliau neratifikuoja Stambulo konvencijos - dokumento, apibendrinančio efektyviausius kovos su smurtu lyties pagrindu metodus. Pasirašyta dar 2013 m. ir iki šiol neratifikuota, Konvencija tapo beprecedenčiu atveju Lietuvos diplomatijos istorijoje. Konvencijos nuostatų perkėlimas padėtų spręsti eilę klausimų - nuo pagalbos sistemos seksualinio smurto aukoms sukūrimo iki apsaugos orderio įvedimo ir kt. 

Projektą finansuoja: 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo aktyvių piliečių fondas Lietuvoje.

Projekto tikslai:

  • Vykdyti tarptautinių ŽT standartų stebėseną ir skatinti atitiktį tarp Lietuvos nacionalinės teisinės bazės ir tarptautinių ŽT standartų, siekiant užtikrinti pažeidžiamų grupių (ypač moterų ir LGBTI+ bendruomenės) teisių įgyvendinimą;

  • Didinti visuomenės palaikymą pažeidžiamoms grupėms, kurios patiria smurtą, diskriminaciją ar neapykantos nusikaltimus (ypač moterims, LGBTI+, etninių ir kt. mažumų bendruomenėms), bei šių grupių lygiateisiškumą užtikrinančioms politinėms ir teisinėms iniciatyvoms.

Projekto uždaviniai:

  • Stambulo konvencijos nuostatų įtvirtinimas ir visuomeninio palaikymo joms skatinimas.

  • Tos pačios lyties partnerystės įteisinimo galimybių analizė, advokacija ir visuomenės informuotumo didinimas apie LGBTI+ teises.

  • Visuomenės sąmoningumo didinimas neapykantos nusikaltimų prevencijai skatinti.

Projekto tikslinės grupės:

  • Smurtą dėl lyties ar smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, jų artimieji bei su jais dirbančios organizacijos;

  • Regioninio lygmens valdžios atstovai;

  • Pažeidžiamų nuo neapykantos nusikaltimų/kalbos bendruomenių nariai (tautinės, religinės bendruomenės, žmonės su negalia, LGBTI+ ir kt.);

  • Jaunimas, regionuose, kuris yra veikiamas smurto lyties pagrindu, homofobiškų, transfobiškų ir neapykantą kurstančių nuostatų;

  • Nuosaiki visuomenės dalis, veikiama neigiamų nuostatų.

Kontaktinis asmuo: Lietuvos žmogaus teisių centras​, Projektų koordinatorė Agnė Pakšytė,

tel. +370 5 262 8858, el.paštas: agne@lchr.lt


 


 

bottom of page