top of page

Klaipėdos miesto jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas

2023 m. vasario 22 d.- 2023 m. gruodžio 31 d. 

 

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

 

Ko siekiame projektu?

• Vykdyti psichologines konsultacijas ir vesti mokymus/diskusijas Klaipėdos miesto jaunimui 14-29 m. amžiaus. Paslaugos būtų teikiamos asmenims, nukentėjusiems nuo smurto, prekybos žmonėmis ar kitų nusikaltimų bei išgyvenantiems psichologines krizes, traumas, susidūrusiems su kitais psichologiniais sunkumais.

 

Projekto tikslas:

Stiprinti jaunų žmonių emocinę bei psichinę sveikatą, atskleidžiant jų biologinius, emocinius bei socialinius lytiškumo aspektus bei viešinti pagalbos teikimą.

 

Uždaviniai:

• Organizuoti mokymus/diskusijas su jaunimu lytiškumo, emocinės bei psichinės sveikatosklausimais.

• Teikti individualią emocinę bei psichologinę paramą.

• Edukuoti jaunimą lytiškumo, emocinės bei psichinės sveikatos klausimais, viešinti projekto įgyvendinamas veiklas pasitelkiant socialinius tinklus.

 

Projekto biudžetas: 4 485 Eur

Projektą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis

bottom of page