top of page

Projektas #StabdykDabar!

"Lietuvos moterų lobistinė organizacija" (LMLO) kartu su partneriais "Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras" (KSPPC), "Moterų teisių asociacija" (MOTA), "Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras" (TMUIC) ir "Moterų veiklos inovacijų centras" (MVIC) nuo 2020 birželio 22 d. įgyvendina projektą "Stabdyk Dabar!" (Nr. K1-O3-PK-D-038) 

Ekspertų nuomone bei įvairių tyrimų duomenimis nukentėjusios nuo seksualinės prievartos bei negalią turinčios moterys iki šiol negauna specializuotos, būtent šių grupių asmenims pritaikytos kompleksinės pagalbos Lietuvoje.  Tarptautiniai ir nacionaliniai dokumentai nurodo, kad visų formų smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje (SAA) yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas.  JT CEDAW komitetas 2019m. atkreipė dėmesį į neįgalių moterų nukentėjusių nuo smurto dėl lyties ir ypač seksualinio smurto padėtį ir įvardino šias problemas: 

 • Daugiausia fiksuojamas fizinis smurtas. Psichologinio ir ekonominio smurto atvejų labai mažai, o seksualinio smurto atvejų – neįtikėtinai mažai.  

 • Specializuotos kompleksinės pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems neįgaliesiems neteikia niekas, pagalba jiems teikiama bendra tvarka, neatsižvelgiant į specialius poreikius.  

 

LMLO - nacionalinė skėtinė NVO, vienijanti 44 organizacijas, kurių geografinė aprėptis – 60, t. y. visos Lietuvos savivaldybės.  LMLO turi didelę advokacijos patirtį atliekant JT visų diskriminacijos formų prieš moteris Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo monitoringą Lietuvoje.

Projektą finansuoja: 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo aktyvių piliečių fondas Lietuvoje.

Projekto tikslai:

 • Didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų specialistus teikti pagalbą moterims turinčioms fizinę negalią  ir patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.

Projekto uždaviniai:

 • Atlikti pagalbos moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje prieinamumo situacijos analizę bei identifikuoti esamas problemas.

 • Susipažinus su užsienio šalių gerąja praktika, sukurti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo modelius ir veiksmų algoritmus, pritaikytus moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar nukentėjusioms nuo seksualinės prievartos artimoje aplinkoje.  

 • Surengti mokymus SKPC specialistams, skirtus jų kvalifikacijos tobulinimui teikiant pagalbą moterims, turinčioms fizinę negalią ir/ar patyrusioms seksualinę prievartą pagal parengtus pagalbos teikimo modelius.

 • Suorganizuoti viešinimo kampaniją, skirtą informuoti apie seksualinę prievartą artimoje aplinkoje, pagalbos  galimybes moterims, turinčioms fizinę negalią ir/ar  patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje, ir sukurtus pagalbos teikimo modelius.

Projekto tikslinės grupės:

 • Fizinę negalią turinčios ir/ar/arba seksualinę prievartą artimoje aplinkoje patyrusios moterys

 • Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų specialistai ;

 •  Socialinių tinklų vartotojai;

 • Pažeidžiamų nuo neapykantos nusikaltimų/kalbos bendruomenių nariai (tautinės, religinės bendruomenės, žmonės su negalia, LGBTI+ ir kt.);

 • Jaunimas, regionuose, kuris yra veikiamas smurto lyties pagrindu, homofobiškų, transfobiškų ir neapykantą kurstančių nuostatų;

 • Nuosaiki visuomenės dalis, veikiama neigiamų nuostatų.

Kontaktinis asmuo: Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Projekto koordinatorė Dovilė Masalskienė 

tel. +370 614 54200 , el.paštas: dovilem@lygus.lt.

Projekto metu išleistas leidinys: "Pagalba moterims, patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje, bei moterims, turinčioms fizinę negalią ir patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje, prieinamumo situacijos analizė bei problemų identifikavimas".


 


 

activ fund.png
lmlo-logo_edited.png
KSPPC_edited.png
atsisi%C5%B3sti%20(1)_edited.png
atsisi%C5%B3sti%20(2)_edited.png
titul_mvic_logopav_edited.png
bottom of page