top of page

Specializuota kompleksine pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir patiriantiems asmenims

2023 m. sausio 1 d.-2023 m. birželio 30 d. 

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)kartu su Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos (LMTĮA) nariais bei partneriais

Projekto partneriai: Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos (LMTĮA) nariai

 

Ko siekiame?

Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, 

✓ Koordinuoto SKPC pagalbos teikimo proceso;

✓ Padidėjusio SKPC pagalbos žinomumo ir prieinamumo;

✓ Kokybiškos, teikiamos pagal vienodus standartus SKPC pagalbos;

✓ Patobulintos SKPC darbuotojų kompetencijos;

✓ Sustiprinto SKPC tarpinstitucinio bendradarbiavimo;

✓ Aktyvios konsultacinės ir patariamosios veiklos.

 

Projekto tikslas:

• Užtikrinti vienodai prieinamą ir kokybišką specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nuketėjusiems asmenims, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše.

• Specializuota, kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nuketėjusiemsasmenims teikiama šioje veiklos teritorijoje: Klaipėdos m., Palangos m., Neringos m. savivaldybės.

 

KSPPC I pusmečio biudžetas: 43 730 Eur

 

 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Picture3.png
Picture2.png
bottom of page