top of page

Projektas: Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2022 m. sausio 1 d.-2022 m. gruodžio 31 d. 

Projektą įgyvendina – Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos (LMTĮA) nariais (14 organizacijų) 

Projekto tikslas
•    Užtikrinti vienodai prieinamą ir kokybišką specializuotą kompleksinę pagalbą nuo SAA nuketėjusiems asmenims, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše
•    Taikyti į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir pagalbą.
•    Vykdyti prevenciją ir visuomenės švietimą.

Bendras projekto metinis biudžetas – 1 500 000 Eur

KSPPC metinis biudžetas – 43 730 Eur


Projektą finansuoja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 

Picture3.png
Picture2.png
bottom of page