top of page

Seksualinis smurtas nuo metodinio palaikymo iki prevencijos organizavimo

2023 m. liepos 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.  

 

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su partneriais.

 

Projekto partneriai: VšĮ Ribologija, Moterų informacijos centras (MIC) bei Moterų teisių asociacija (MOTA).

 

Ko siekiame?

- išanalizavus specialistų poreikius bei kitų šalių gerąją praktiką bus parengta pagalbos teikimo seksualinį smurtąpatyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims metodika, algoritmas beirekomendacijos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kurie bus pristatyti mokymų ir baigiamosios konferencijos metu;

- sukūrę institucijų, teikiančių pagalbą ir paslaugas seksualinį smurtą patyrusiems ar seksualinio smurto pavojųpatiriantiems asmenims konkrečioje savivaldybėje, duomenų bazę, visiems nukentėjusiems teikiamoskonsultacijos dėl galimybės gauti pagalbą ir emocinę paramą.

- sukūrę metodinio centro informacinį portalą ir socialinių tinklų paskyras, bus užtikrintos galimybės tiek nukentėjusiems asmenims, tiek ir specialistams gauti nuotolines konsultacijas.

- per vykdomą informacinę kampaniją, skirtą seksualinio smurto prevencijai, didinamas problemos atpažinimą bei pagalbos ir paslaugų prieinamumą.

- išanalizavus specialistų poreikius ir parengus mokymų programas, organizuojami 5 kontaktiniai 5-iuose regionuose ir 5 nuotoliniai kompetencijų tobulinimo mokymai, kurių metu informuojama apie galimybę gauti metodinę pagalbą, seksualinio smurto problematiką, metodikos ir algoritmo taikymą, lyčių nelygybes ir stereotipųįtaką seksualinės prievartos kultūros formavimuisi ir palaikymui; saugios aplinkos kūrimo technikos sėkmingaiseksualinio smurto prevencijai ir pan.

- įgyvendinus projektą, specialistai, dirbantys su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis ar vykdantys seksualinio smurto prevenciją, taip pat specialistai dirbantys šiojesrityje, gaus konsultacijas ir metodinį palaikymą, vadovaujantis parengta metodika, algoritmu, rekomendacijomis, kvalifikacijos tobulinimo mokymais, surinkta ir pastoviai atnaujinama informacija metodinio centro internetiniame portale bei sustiprinta socialine partneryste nacionaliniu, savivaldybių lygiu bei su nevyriausybinėmis organizacijomis per organizuojamas apklausas, diskusijas, konsultacijas ir renginius.

 

Projekto tikslas:

Užtikrinti institucijų ir specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, metodinį palaikymą, rengiant metodinę medžiagą, kaupiant gerąją praktiką, organizuojant specialistų kompetencijų tobulinimą, suteikiant jiems žinių ir įrankių konsultuoti seksualinęprievartą patyrusius ar seksualinio smurto pavojų patiriančius asmenis, organizuojant prevenciją bei vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Bendras projekto biudžetas: 200 000 Eur

 

 

 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Picture2.png
ribologija_edited.png
Picture 1_edited.png
bottom of page