top of page

Projektas: 2Gether4Victims - Bendrųjų ir specialistų pagalbos paslaugų smurto lyties pagrindu aukoms koordinavimas ir derinimas (Nr. 101097005, Call CERV-2022-DAPHNE 

2023 m. balandžio 3 d.- 2026 m. balandžio 3 d.

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su partneriais.

 

Projekto partneriai:  

 • VICTIM SUPPORT EUROPE AISBL (VSE), Belgija 

 • ASSOCIACAO PORTUGUESA DE APOIO A VITIMA (APAV), Portugalija 

 • FEM FEMINISTAS EM MOVIMENTO ASSOCIACAO (FEM), Portugalija 

 • UDRUGA ZA PODRSKU ZRTVAMA I SVJEDOCIMA (VSC), Kroatija 

 • ZENSKA SOBA CENTAR ZA SEKSUALNA PRAVA (WOMEN'S ROOM), Kroatija 

 • VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS PAZANGIU STUDIJU INSTITUTAS (VILIAS), Lietuva 

 • MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (MRU), Lietuva 

 • ANDAVI-FRANCE VICTIMES 58 (ANDAVI), Prancūzija 

 • ASSOCIATION FOR THE PREVENTION AND HANDLING OF VIOLENCE IN THE 

 • FAMILY (APHVF/SPAVO), Kipras  

 • STICHTING SLACHTOFFERHULP NEDERLAND (SHN), Olandija 

  

Ko siekiame? 

Pateikti įrodymais pagrįstą analizę, kaip skirtingų rūšių paramos aukoms tarnybos, kaip nustatyta Nusikaltimų aukų teisių direktyvoje (8 ir 9 straipsniai), gali bendradarbiauti tenkinant smurto dėl lyties, ypač smurto šeimoje, aukų poreikius. Projekto metu ketinama sukurti specialias priemones, kurios padės paramos aukoms organizacijoms teikti paramą lyčių aspektu nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, atliekant organizacijos savęs vertinimą (OSA) ir kartu tobulinant individualių poreikių vertinimą (INA) smurto artimoje aplinkoje aukoms. Intensyvus gebėjimų stiprinimo laikotarpis leis organizacijoms partnerėms ir ne partnerėms sėkmingai įgyvendinti OSA, užtikrinti, kad jos atitiktų lyčių lygybės principą teikiant paslaugas, ir pradėti įgyvendinti INA priemones, kurios bus sukurtos įgyvendinant projektą. 

 

Projekto tikslai: 

 1. Gerinti paramos paslaugų teikimą atsižvelgiant į lyčių aspektą, visų pirma asmenims, nukentėjusiems nuo smurto prieš moteris ir vyrus, bet taip pat ir kitoms nusikaltimų aukoms; 

 1. Tobulinti individualių poreikių vertinimo sistemą, taikomą smurto prieš moteris ir vyrus aukoms. 

 

Projektas įgyvendinamas nacionaliniu mastu ir šalyse projekto partnerėse. 

 

Bendras projekto biudžetas: 1,503,946.59 Eur 

 

KSPPC biudžetas: 98 599,71 Eur 

Projektą finansuoja: Europos Komisija per CERV-2022-DAPHNE Programą 

2gether4victms_Logo.jpg
logo vse.png
EN Co-funded by the EU_POS.jpg
bottom of page