top of page

Bendrųjų ir specialistų pagalbos paslaugų smurto lyties pagrindu aukoms koordinavimas ir derinimas

2023 m. balandžio 3 d.- 2025 m. balandžio 2 d.  

 

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su partneriais

 

Projekto partneriai: VICTIM SUPPORT EUROPE (VSE) - projekto koordiatorius, Belgija: 

- Associacao Portuguesa De Apoio A Vitima (APAV), Portugalija

- Fem Feministas Em Movimento Associacao (FEM), Portugalija

- Udruga Za Podrsku Zrtvama I Svjedocima (WVSSC), Kroatija

- Zenska Soba Centar Za Seksualna Prava (Women’s Room), Kroatija

- Viešoji Įstaiga Vilniaus Pažangiu Studijų Institutas (VILIAS), Lietuva

- Viešoji Įstaiga Klaipedos Socialines Ir Psichologines Pagalbos Centras (KSPSC), Lietuva

- Mykolo Romerio universitetas (MRU), Lietuva

- Andavi-France Victimes 58 (ANDAVI), Prancūzija

- Association For the Prevention and Handling Of Violence In The Family (APHVF/SPAVO), Kipras

- Stichting Slachtofferhulp Nederland (SHN), Olandija

 

Ko siekiame?

Pateikti įrodymais pagrįstą analizę, kaip skirtingų rūšių paramos aukoms tarnybos, kaip nustatyta Nusikaltimų aukų teisių direktyvoje (8 ir 9 straipsniai), gali bendradarbiauti tenkinant smurto dėl lyties, ypač smurto šeimoje, aukų poreikius. Projekto metu ketinama sukurti specialias priemones, kurios padės paramos aukoms organizacijoms teikti paramą lyčių aspektu nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, atliekant organizacijos savęs vertinimą (OSA) ir kartu tobulinant individualių poreikių vertinimą (INA) smurto artimoje aplinkoje aukoms. Intensyvus gebėjimų stiprinimo laikotarpis leis organizacijoms partnerėms ir ne partnerėms sėkmingai įgyvendinti OSA, užtikrinti, kad jos atitiktų lyčių lygybės principą teikiant paslaugas, ir pradėti įgyvendinti INA priemones, kurios bus sukurtos įgyvendinant projektą.

 

Projekto tikslai:

- Ištirti, kas yra lyčių požiūriu skirtingos tiek bendrosios, tiek specializuotos paslaugos, teikiamos smurto prieš moteris ir smurto aukoms;

- pasiūlyti rodiklius, kaip galima įvertinti ir patikrinti, ar paslaugos teikiamos atsižvelgiant į lytį;

- Išnagrinėti, kaip bendrųjų ir specializuotų paslaugų teikėjai galėtų geriausiai bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus, susijusius su smurto prieš moteris ir vyrus aukų poreikiais;

- pateikti sprendimus, kaip organizacijoms pagerinti savo praktiką ir veiklą, kad jos galėtų geriau reaguoti į institucinio lygmens lyčių lygybės paramos reikalavimus; 

- kurti specialiai pritaikytus metodus, kad būtų galima nustatyti individualius aukų poreikius ir į juos reaguoti;

- ugdyti partnerių ir ne partnerių organizacijų gebėjimus, kad jos galėtų geriau reaguoti į smurto prieš moteris ir vyrus poreikius tiek organizaciniu, tiek individualiu lygmeniu.

 

KSPPC 3 m. biudžetas: 98 599,7 Eur

 

Projektą finansuoja: Europos Komisijos pagal CERV-2022-DAPHNE programą.

bottom of page