top of page

Klaipėdos miesto jaunimo psichinės sveikatos bei įgūdžių teikti emocinę paramą stiprinimas

2024 m. birželio 1 d.- 2024 m. gruodžio 15 d.

 

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

 

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

 

Ko siekiame projektu?

Projektu siekiama teikti Klaipėdos miesto jaunimui 14-29 m. amžiaus psichologines konsultacijas ir tuo pačiu apmokinti jaunimą teikti emocinę pagalbą kitiems, kuri tampa itin aktuali savo aplinkoje pastebėjus ženklus, kai kitas asmuo jaučiasi emociškai palūžęs, susiduria su emociniais sunkumais, smurtu, patyčiomis ir kt. asmeninėmis krizėmis.

 

Jaunuoliai stiprins savo žinias, pasitikėjimą savimi, mokymų/praktinių dirbtuvių metu, kas padės būti drąsesniais ir neabejingais pamačius savo aplinkoje žmones, kuriems reikia emocinės pagalbos ar problemą išgyvenant patiems.

 

Projekto tikslas:

stiprinti Klaipėdoje gyvenančių jaunų žmonių psichinę sveikatą bei emocinį raštingumą - orientuojantis į individualios psichologinės pagalbos teikimą ir apmokymą grupėse teikti emocinę pagalbą kitiems bei viešinti vykdomas veiklas.

 

Uždaviniai:

1. Organizuoti mokymus/praktines dirbtuves (2 vnt.) su jaunimu, siekiant suteikti psichologinių žinių ir apmokyti teikti emocinę pagalbą;

2. Teikti individualias psichologines konsultacijas, pagal poreikį sielovados konsultacijas;

3. Viešinti projekto įgyvendinamas veiklas pasitelkiant socialinius tinklus, (Facebook, Instagram paskyros).

 

Projekto biudžetas: 3 500 Eur

 

 

Projektą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2024 metų veiklos

plano Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programos Nr. 9 priemonė „Jaunimo iniciatyvų ir programų dalinis finansavimas“ 09.01.01.01.

Untitled design (5).png
Choose Klaipeda miestui antriniai logai-02.png
bottom of page