top of page

Psichologinės gerovės paslaugos Klaipėdos m. gyventojams 

2024 m. gegužės 1 d.- 2024 m. gruodžio 31 d.  

 

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)  

 

Ko siekiame projektu? 

Projektu siekiama teikti ir organizuoti nemokamą psichosocialinę pagalbą krizinėse gyvenimo situacijose (skyrybos, darbo praradimas, smurtas artimoje aplinkoje, artimojo netektis ir kt.) atsidūrusiems asmenims. 

 

Projektas skirtas Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims ir jų šeimoms, išgyvenantiems krizines situacijas, tokias kaip skyrybos, darbo praradimas, smurtas artimoje aplinkoje, artimojo netektis ir kt. 

 

Projekto tikslas: 

teikti individualią psichologinę pagalbą taip pat vykdyti šeimos/porų konsultacijas įvairaus amžiaus asmenims išgyvenantiems krizines situacijas. Organizuoti prevencinius mokymus jaunimui, siekiant didinti emocinį raštingumą, viešinti pagalbos teikimą bei išleisti informacinį leidinį. 

 

Uždaviniai: 

1. Suteikti individualias psichologines konsultacijas akivaizdžiai arba nuotoliniu būdu 20 asmenų (iki 5 kartų vienam asmeniui) išgyvenantiems psichologines krizes ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus, stiprinant vidinius žmogaus resursus, savarankiškumą, savęs pažinimą ir gebėjimą konstruktyviai spręsti iškilusias problemas. 

2. Suteikti šeimai/porai psichologines konsultacijas akivaizdžiai arba nuotoliniu būdu, 10 šeimų (iki 5 kartų vienai šeimai), išgyvenančioms santykių krizes, emocinį atotrūkį tarp šeimos narių ar susidūrusioms su komunikacijos sunkumais, konfliktais, esant gyvenimo pokyčiams ar kitiems psichologiniams sunkumams. 

3. Organizuoti 8 mokymus/diskusijas jaunimui švietimo įstaigose psichologinėmis temomis, tokiomis kaip „Smurto atpažinimas“, „Psichologinė pagalba įveikiant netektis“, „Emocijų atpažinimas ir kontrolė“ ir kt. 

4. Paruošti ir viešinti projekto informaciją (ne mažiau kaip 3-4 pranešimai per mėnesį), kviečiant kreiptis pagalbos asmenis, išgyvenančius krizę ir/ar patyrusius stiprius emocinius išgyvenimus, Centrui pasiekiamomis priemonėmis (www.ksppc.lt, KSPPC Facebook paskyra) 

 

Projekto biudžetas: 18 500 Eur 

 

 

Projektą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, pagal Savivaldybės mero potvarkiu 2024 m. balandžio 26 d. Nr. M-488 patvirtintą lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų daliniam finansavimui, iš Socialinės atskirties mažinimo programos Nr. 12 priemonei „Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas (priemonės kodas – 12.01.02.04.01) skirtų lėšų. 

Untitled design (5).png
bottom of page