top of page

9- asis Tarptautinis Taikos aukščiausiojo lygio susitikimas Pietų Korėjoje

Rugsėjo 18-21 d. Pietų Korėjoje vyko 9-asis Tarptautinis Taikos aukščiausiojo lygio susitikimas (org. International Peace Summit), į kurį buvo pakviesta ir mūsų organizacijos atstovė Eglė Puidokaitė.


Šio suvažiavimo metu turėjome galimybę pristatyti moterų teisių organizacijų darbą Lietuvoje taip pat pasidalinant apie mūsų centro veiklą ir ilgametę patirtį teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, prostitucijos ir smurto lyties pagrindu. Keturias dienas trukusioje konferencijoje Eglė, atstovaudama Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centrą bei Lietuvos moterų lobistinę organizaciją, užmezgė tarptautinius ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis iš viso pasaulio bei partnerystę su Tarptautine Moterų taikos grupe (Org. International Women's Peace Group -IWPG).


IWPG vizija - įgyvendinti tvarią taiką. Tarptautinė Moterų taikos grupė vienijasi su moterimis visame pasaulyje, kad iš esmės išspręstų konfliktus ir smurtą žemėje. Taip siekiant apsaugoti brangias gyvybes nuo karo bei perduoti taiką kaip palikimą ateities kartoms.


IWPG misija - taikos institucijos kūrimas pasitelkiant moterų solidarumą. Tarptautinė Moterų taikos grupė siekia rasti esminį sprendimą visiems konfliktams ir karams, pradedant konfliktais tarp atskirų asmenų ir baigiant konfliktais tarp skirtingų tarptautinės bendruomenės valstybių, steigiant naują tvarką, kuri padėtų sukurti tvarų taikos pasaulį.

Tam kiekvienas žmogus turi suvokti savo, kaip taikos proceso dalyvio, svarbą ir veikti, o tai galima padaryti pasitelkus moterų taikos ugdymą. IWPG taip pat skleidžia taiką per įvairią kultūrinę veiklą, suteikdamos platformą moterims visame pasaulyje užmegzti ryšius ir stiprindamos moterų solidarumą bei bendradarbiavimą.


Šis suvažiavimas yra didžiausias pilietinių visuomenės organizacijų renginys pasauliniu mąstu, pritraukiantis aktyvistus, politikus, nvo atstovus iš viso pasaulio, kuriame buvo dalinamasi gerosiomis praktikomis, patirtimis bei pristatyta Taikos ir karo nutraukimo deklaracija (org. Declaration of Peace and Cessation of War -DPCW).


2016 m. kovo 14 d. HWPL paskelbė Taikos ir karo nutraukimo deklaraciją (DPCW), kurią rengiant dalyvavo tarptautinės teisės ekspertai iš 15 šalių. Šia deklaracija, kurią sudaro 10 straipsnių ir 38 punktai, siekiama atkurti dvasią, kuria buvo grindžiamas Jungtinių Tautų įkūrimas, ir siekti tvarios taikos skatinant visuotines pasaulio bendruomenės vertybes. DPCW įkūnija principus ir priemones, skirtas konfliktų prevencijai ir sprendimui bei taikios pasaulio visuomenės palaikymui.


Daugiau apie deklaracija bei IWPG organizaciją galite skaityti čia.


Tarptautinį Taikos aukščiausiojo lygio susitikimą rengia Tarptautinė organizacija HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light). HWPL yra nevyriausybinė organizacija, įregistruota Korėjos Respublikos Seulo metropolijos vyriausybėje. Ji yra susijusi su JT Pasaulinių ryšių departamentu (DGC) ir turi specialųjį konsultacinį statusą JT Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje (ECOSOC). Laikydamiesi Pasaulinės taikos deklaracijos dvasios, HWPL vykdo taikos veiklą visame pasaulyje. Kartu su partnere grupe - Tarptautine moterų taikos grupe (International Women's Peace Group, IWPG) - ir asocijuota grupe - Tarptautine jaunimo taikos grupe (International Peace Youth Group, IPYG) - HWPL vadovauja tarptautiniam taikos judėjimui, kuriame dalyvauja visų visuomenės sluoksnių lyderiai, neribojami nacionalinių, kultūrinių ar ideologinių ribų. Be to HWPL bei organizacijos partneriai prisideda prie JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo skleisdami taikos kultūrą įvairiomis priemonėmis, tokiomis kaip forumai, švietimas, savanoriškas darbas ir socialinės kampanijos. Daugiau apie HWPL galite rasti čia


Comments


bottom of page