top of page

PARUOŠTUKAS ŠIMONYTĖS VYRIAUSYBEI


10 veiksmų, kurie suvaldys smurtą prieš moteris


Kiekvienais metais vykstanti, gruodžio 10 – Žmogaus teisių dieną – pasibaigusi tarptautinė kampanija „16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris“ – puiki galimybė įvertinti situaciją, išsikelti uždavinius ir numatyti priemones, kurios leistų pasiekti tikslą – visiškai panaikinti smurtą artimoje aplinkoje arba kitaip tariant, smurtą prieš moteris, nes būtent jos sudaro 80 procentų nukentėjusiųjų.


Kas 10 minučių Lietuvos policija gauna pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje[1]. Moterų informacijos centro užsakymu atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa[2] sako, kad daugiau nei pusė (60 proc.) nukentėjusių pagalbos nesikreipė, o iš tų, kurie kreipėsi, policijai skambino mažiau nei penktadalis (16 proc.). Nesunku įsivaizduoti, koks tikrasis smurto mastas slypi Lietuvos namuose, kuriuos teisine kalba įvardijam kaip artimą aplinką.

Aukos kaltinimas – viena iš priežasčių, dėl kurių nukentėjusios nuo smurto nesikreipia pagalbos. Bet ir išdrįsus tenka susitaikyti su tuo, kad ikiteisminis tyrimas pradedamas vos 15-20 proc. atvejų nuo visų į BPC (bendrasis pagalbos centras – 112) gautų pranešimų. Stereotipinis požiūris, kompetencijos ir įrankių trūkumas įvertinant bei nustatant ne tik fizinį bet ir psichologinį ar seksualinį smurtą – svarbiausios tokio atotrūkio priežastys. Situaciją dar labiau blogina socialinių kontaktų ribojimas mūsų išgyvenamos pandemijos metu.


Šiomis dienomis prie valstybės vairo stoja nauja vyriausybė, kuri pradžiuginusi moterimis lyderėmis, nuvylė pristačiusi programą – smurtas artimoje aplinkoje joje nėra prioritetas. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija, vienijanti pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje teikiančias organizacijas – Specializuotos kompleksinės pagalbos centrus – remdamasi savo patirtimi bei žiniomis, siūlo ištaisyti šią klaidą ir parengė paruoštuką vyriausybei – 10 labai konkrečių veiksmų, kurie suvaldys smurtą prieš moteris. Esame pasirengę šiuos veiksmus atlikti kartu.


10 VEIKSMŲ SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE IR SMURTO LYTIES PAGRINDU SUVALDYMUI

  1. Siekti nulinės tolerancijos bet kokios rūšies smurtui, smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu įveikimą įvardinti Valstybės prioritetu.

  2. Ratifikuoti Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo.

  3. Integruoti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, nuostatas į Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  4. Įtvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktuose apsaugos nuo smurto orderio institutą.

  5. Įtvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktuose smurto lyties pagrindu sąvoką.

  6. Įtvirtinti Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų asociaciją kaip eksperto statusą turinčią ir ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims teikiančią instituciją.

  7. Vykdyti sistemingą smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu įveikimo srityje dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimą.

  8. Integruoti lyčių lygių galimybių temas į visų lygių mokymo programas.

  9. Kriminalizuoti išprievartavimą esant santuokoje ar partnerystėje bei smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą lyties pagrindu patyrusių asmenų persekiojimą.

  10. Vykdyti mokslinius tyrimus siekiant identifikuoti smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu paplitimą, gyventojų nuostatas bei apsaugos ir pagalbos efektyvumą.


[1] Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: pasiūlyta nauja priemonė aukų apsaugai | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)

[2] http://www.lygus.lt/lietuvoje-dideja-nepakantumas-smurtui/

 

Šis straipsnis yra projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ dalis. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, įgyvendina Moterų informacijos centras kartu su partneriais: Kauno apskrities moterų krizių centras, Visuomeninė organizacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras; VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Lietuvos moterų lobistinė organizacija ir Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius.


bottom of page