top of page

Rekomendacijos dirbantiems su PŽ problematika

Sprendžiant prekybos žmonėmis problemą nacionaliniu lygiu, didelę galimybę atveria visapusiškos politinės strategijos, skirtos kovai su asmenų išnaudojimu prekybos žmonėmis tikslais, parengimas nacionaliniu lygmeniu.


Prekybos žmonėmis problema turėtų būti laikoma prioritetine, todėl būtina nustatyti aiškią šios problemos sprendimo sistemą, pagal kurią bendrai veiktų visos institucijos, įstaigos bei organizacijos, suteikdamos reikiamą pagalbą nukentėjusiems asmenims ir vykdydamos veiksmingą prevenciją bei švietėjišką veiklą


Dalinamės itin naudingu parengtu leidiniu "Rekomendacijos pagalbą nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims teikiantiems specialistams, žmogaus teisių gynėjams, teisėsaugos atstovams bei politikos formuotojams ", kuris gali suteikti papildomų žinių, Lietuvos regionuose dirbantiems teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams, reikalingų dirbant tiriamuosiuose prekybos žmonėmis procesuose.


Prekyba žmonėmis leidinys
.pdf
Atsisiųsti PDF • 3.86MB

 

Jei jūs įtariate, jog Jūsų aplinkoje vyksta prekyba žmonėmis ar jūs nukentėjote nuo seksualinio išnaudojimo, kreipkitės: 8 67 000 820 arba pagalba@ksppc.lt


Comments


bottom of page