top of page

Our projects

The Klaipėda Social and Psychological Support Centre implements national and international projects in the areas of human rights, gender-based violence, domestic violence, human trafficking, sexual exploitation for the purposes of prostitution, victims of sexual abuse, criminal acts, and violence prevention.

Comprehensive social support for persons who have suffered or may have suffered from human trafficking

2023 January 1 - 2023 December 31

Comprehensive services for children affected by violence
or indirect violence
close environment (for witnesses)
and their family members

2023 January 1 - 2023 December 31

Coordinating and harmonising Generic and Specialist Support services for victims of gender-based violence (2gether4victims)

2023 April 3 - 2026 April 2 

Coordinating and harmonising Generic and Specialist Support services for victims of gender-based violence (2gether4victims)

2023 April 3 - 2026 April 2 

Specialized comprehensive assistance for victims of domestic violence

2023 July 1 - 2023 December 31

Support to victims of criminal acts

2023 January 1 - 2023 December 31

Coordinating and harmonising Generic and Specialist Support services for victims of gender-based violence (2gether4victims)

2023 April 3 - 2026 April 2 

Emotional support by phone, emails and chat at Women's Helpline

 2023 January 1 - 2023 December 31

Strengthening the Lithuanian women's lobby organization, increasing the competences of its members and volunteers and promoting international cooperation

2023 - 2024 y.

Coordinating and harmonising Generic and Specialist Support services for victims of gender-based violence (2gether4victims)

2023 April 3 - 2026 April 2 

Completed projects

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. birželio 30 d.

Emocinė parama telefonu ir laiškais Pagalbos moterims linija

 2023 m. sausio 1 d.- 2023 m. gruodžio 31 d.

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro institucinių gebėjimų stiprinimas

2023 m. balandžio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

"Stabdyk dabar"

2021 m. sausio 1 d. -  2023 m. gruodžio 31 d.

Emocinė parama telefonu ir laiškais Pagalbos moterims linija

 2022 m. sausio 1 d.-2022 m. gruodžio 31 d.

Pagalba vyrams - nelik vienas!

2022 m. sausio 1 d. - 2022m. gruodžio 31 d.

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

2022 m. gegužės 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

 Tarptautinis projektas "Kartu už Europą be prostitucijos"

2021 m. sausio 1 d. - 2021 m. birželio 31 d.

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2023 m. liepos 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto
ar netiesioginio smurto
artimoje aplinkoje (liudytojams)
ir jų šeimų nariams

2023 m. rugsėjo 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Klaipėdos miesto jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas

2023 m. vasario 22 d.- 2023 m. gruodžio 31 d.

Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo

2023 m.

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto
ar netiesioginio smurto
artimoje aplinkoje (liudytojams)
ir jų šeimų nariams

2022 m. rugsėjo 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Tarptautinis projektas COALESCE

2020 m. gruodžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Psichologinės gerovės paslaugos Klaipėdos miesto gyventojams ir
atvykusiems dėl karo Ukrainoje

2022 m. balandžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

 Tarptautinis projektas "Moterys ir vaikai saugūs jų mieste"

Nenurodyta

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Sveikas žmogus – stipri visuomenė: psichologinės gerovės paslaugos suaugusiems Klaipėdos miesto gyventojams ir atvykusiems dėl karo iš Ukrainos

2023 m. gegužės 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

Seksualinis smurtas nuo metodinio palaikymo iki prevencijos organizavimo

2023 m. liepos 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d. 

"Žmogus žmogui žmogus"

2020 m. spalio 1 d. - 2023 m. kovo 31 d.

Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Žemaitijos bendruomenės stiprinimas vykdant smurto lyties pagrindu prevenciją

2022 m. balandžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

Psichosocialinės pagalbos, nukreiptos į socialinę riziką
patiriančių asmenų ir jų šeimos narių gerovės stiprinimą.

2020 m. balandžio 1 d. - 2022 n. gruodžio 31 d.

"Tu gali"

2020 m. lapkričio 13 d. - 2022 m. gegužės 12 d.

bottom of page